The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Det ultimative rovdyr
  De fødekæder som er skitserede i denne tekst er grove forenklinger af den rigtige verden. Mange flere arter er involverede. Arter ændrer deres vaner og miljøer udgør forskellige stadier af deres liv - på forskellige tidspunkter og i forskellige områder af Arktis. Et mere sandt billede tegnes af inuit og cree i Hudson Bay fødekæden (*Fig 5 i Voices from the Bay). Her er marine, ferskvands og terrestriske systemer forbundne fra den primære vegetation i den ydre ring, via planteæderne og rovdyrene i de følgende ringe til inuit og cree i centrum. Forbindelserne er mange og overlapper hinanden, og samtidigt ændrer fødekilderne sig fra sæson til sæson. (*Fig 6 i Voices from the Bay)
  Menneskets position som det øverste rovdyr i fødekæden har uheldige konsekvenser, især for indfødte folk. En vigtig fysiologisk tilpasning der kan findes hos mange arktiske dyr er akkumulationen af fedt som isolering og fødekammer. Denne egenskab, kombineret med opløselighed af vedvarende organiske forureningsstoffer/ Persistent organic pollutants (POPs), betyder at dette forureningsmiddel akkumuleres op igennem fødekæden, på trods af at det ikke er rigt repræsenteret i miljøet (*Nederste Histogram s95, Hansen). Disse stoffer er på nuværende tidspunkt allerede tilstede i indfødte folk i betydelige mængder.
  Indfødte folk har bibeholdt deres brug af naturens ressourcer i årtusinder. I de sidste århundreder har hvalfangere, jægere og fiskere fra lavere breddegrader i stigende grad udnyttet de nordlige ressourcer. Resultatet ses direkte i reduceringen af bestande, f.eks. igennem overfiskeri, eller inddirekte når et rovdyr skifter til nye byttedyr fordi dens sædvanlige føde er blevet overfisket. Bestandene varierer stort (*Graf 5.5, s50, Hansen). Torsk, sild og lodde har været primære mål i århundreder, og udnyttelsen af torsk har påvirket mange kulturers skæbner og udnyttelse. Selv den yderst produktive torsk, et hovedbyttedyr for og rovdyr mod andre arter, er blevet reduceret til dens egen skygge af mennesket - det ultimative rovdyr!
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme