The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Ud i havene og oceanerne
  Den tidlige flod af smeltevand fra land genererer en overflod af koldt vand fra landområderne omkring Det arktiske Hav. Der flyder årligt ca. 4.000 kubik km vand ud af floderne. Det dækker kun omkring 2% i forhold til det vand som flyder til Atlanterhavet, og endnu mindre i forhold til Beringstrædet, men det er en høj andel sammenlignet med andre oceaner. Smeltevandet bærer næringsstoffer og sediment med sig som gletcherne har er kværnet ud af klipperne. De grovere sedimenter deponeres efterhånden som vandgennemstrømningen aftager, især på fladt terræn, men enorme mængder af fint dynd transporteres ud i flodmundinger og have.
View Larger Image

Yenisey floden flytter omkring 6 millioner tons sediment ud i det lavvandede Kara Hav hvert år ved hjælp af 60 kubik km vand. Mackenzie floden flytter 7 gange mere sediment ud i Beaufort Havet selvom vandmængden kun svarer til halvdelen af Yenisey. Grunden er at Yenisey strækker sig ud over flad frossen tundra, mens Mackenzie er kortere, stejlere, med mindre permafrost i regionen og med meget mere blotlagt jordbund og klippe. (*AMAP kort s28).
View Larger Image

View Larger Image

View Larger Image

View Larger Image

Sea ice extent in September and March and the major surface currents governing the transport of sea ice.

Flodmundingerne og deltaerne fungerer som sedimentfælder efterfulgt af den omfangsrige kontinentalsokkel som strækker sig op til 900 km ud for Sibirien. (*AMAP bathymetry Fig s11). Kun omkring 10-20% af partiklerne fra Ob og Yenisey floderne transporteres længere ud end deltaernes grænser og Kara havbundssokkelen. Mackenziedeltaet vokser med adskillige cm sediment om året. Noget af sedimentet flyder ud over havisen om foråret. Senere lægger det sig som en fane ud i havet og fortsætter udbredelsesprocessen. Havbundens udformning, afstanden til kysten og isdækket bestemmer de fysiske karakteristika og processer på kontinentalsokkelen. (AMAP havsokkel fig p29). Vandet fra floder og havis køler havvandet over sokkelen, men sommerens sol varmer de lavvandede vande op til 4-5 C om sommeren.

Overfladevandet og havisen cirkulerer i Beaufort Havet og bevæger sig generelt mod vest fra det østlige arktis imod vest hvor de løber ud i nordatlanten. Det tager kun 5-6 år for havisen at bevæge sig fra Bering Havet ud for Alaska til nordatlanten selvom det generelle mønster skjuler mange af de mere lokale bevægelser (*AMAP havisens cirkulation s32).

Når det kolde overfladevand (tæt ved 0 C) med lavt saltindhold løber ud i nordatlanten møder det og overlapper det atlanterhavets varme vand (3,5-6 C). Det varme vand medbringer varme fra verdens sydlige oceaner og er ansvarlig for Golfstrømmen. Det er grunden til at Svalbard, Island og Vesteuropa har varmere klimaer end tilsvarende breddegrader i Nordamerika og Rusland. Efterhånden som det varme og saltholdige vand når Arktis og møder det kolde vand, der løber ud i nordatlanten, trænger det sig sammen, afkøles og synker mod dybderne. Det er en langsom proces, men hvert år synker der adskillige millioner kubik km af vand, der bevæger sig mod syd på bunden af Atlanterhavet. Dette er transportbåndet der flytter varme rundt om jorden. (*AMAP havets cirkulation s13).

Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme