The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Det landbaserede økosystem - eller økosystemer
Fremtiden for de landbaserede (terrestriske) økosystemer?
  Det er svært at forudsige forandringer i de næste 50-100. Det er ikke kun forandringerne i balancen mellem produktion og forrådnelse i systemet der skal tages i betragtning, men det er også hastigheden hvormed vegetationen spreder sig i takt med de gradvise forandringer af klimaet. Det er her at computermodeller viser sig praktiske. Den seneste model opsumerer de klimatiske faktorer der driver forandringerne, og responsen fra plantevækst og organiske jordbundsmateriale. Det forventes at den årlige gennemsnitstemperatur vil stige med 4 C i dette århundrede; mere i det arktiske og mindre i det subarktiske samt den boreale skov (**). Sne og regn vil ændres i langt mindre grad, sandsynligvis kun med et par cm for hvert årti. På baggrund af disse forudsigelser, er modellen kørt igennem fra 1850 til 2100, i regionen der indbefatter det cirkumpolare nord fra 50 og nordpå. Den forudsiger at:
 
  • Fyrretræsskoven vil udvide sig på bekostning af tundraen
  • Den nuværende tundra vil være halveret i størrelse inden 210
  • Den tiltagende vækst af skov vil overgå forrådnelsen, således at regionen vil fortsætte med at være en kulstoflomme i dette århundrede.
  Da sådanne modeller altid er tentative, er det nødvendigt at tage en lang række faktorer i betragtning. Forandringer vil ikke nødvendigvis være flydende og regelmæssige. Der vil være perioder og områder hvor udviklingen kortvarigt (årtier) vendes om pga. lokale omstændigheder og variationer i klimaet. Kortvarige forandringer vil være besværlige at spore, især fordi den biologiske udvikling halter efter den klimatiske, men systemet vil forandre sig - det er ganske sikkert.
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme