The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Det landbaserede økosystem - eller økosystemer
En kæde af liv - og død
  På afstand er det tydeligt at se hvem der spiser hvem, hvis man tager et udsnit i tid:
 

View Larger Image
Lav ---> rensdyr ---> ulv
Græs ---> lemming ---> sneugle
Birk ---> møl ---> sangfugl (lærke) ---> falk
Frø ---> værling ---> dværgfalk

  Sandheden er en kompleks kæde, hvori distinktionen mellem planteædere og rovdyr er en gråzone. De fleste dyr indtager en forskellighed af mad, alt afhængigt af hvad der er tilgængeligt. De store rovdyr i toppen indtager en varieret kost, og mange falder tilbage på insekter og planter når deres hovedfødekilder er begrænsede. Store dyr kan generelt ikke spises af de mindre, men det er ikke helt sandt når man ser ræve der spiser rensdyr, døde af sult, eller forsvarsløse nyfødte kalve.
  Lemminger og andre små pattedyr udgør en nøgleføde for mange rovdyr. De store udsving i lemmingebestande synes umiddelbart at være et problem for de rovdyr der er afhængige af dem, for at kunne fodre deres yngel. Rovdyr tilpasser sig omstændighederne ved at justere antallet af unger til lemmingernes cyklus. Når lemmingetallene er høje, er sneuglers, kjovers, hermeliners og andre rovdyrs kuld ligeså. Mange migrerer ligefrem til områder med ekstra mange lemminger. Selv rensdyr spiser lemminger på dette tidspunkt. Rovdrift, sygdom og overgræsning er skyld i at lemmingebefolkningerne falder igen. I de følgende år føder rovdyrene derfor færre unger, slet ingen unger, eller migrerer. Derefter kommer lemmingebestandene sig igen.
  Dette er den klassiske lemmingecyklus kombineret med rovdyr-bytte dynamik. Byttebestanden vokser efterfulgt af voksende rovdrift, hvilket får byttebestanden til at dale igen, hvorefter antallet af rovdyr ligeledes daler. Sandheden er sjældent så simpel, men det illustrerer noget af fødekædens dynamik, samt lemmingernes nøgleposition i det arktiske system. En anden skjult dynamik finder vi i et andet sted i systemet - forrådnelsescyklussen.
  Lemminger lever af bladrødderne på græs og siv. I en tid med mange lemminger ligner en tundraeng en klippet mark - men før den er høstet. De friske blade og lemmingernes ekskrementer konsumeres af bakterier, svampe, hvirvelløse dyr og insektlarver, som igen ædes af andre hvirvelløse dyr. Komposterings- eller forrådnelsescyklussen fører til et boom af voksne insekter der jages af biller og edderkopper. Det tidlige boom af stankelben, dansemyg og myg er grundføde for en anden gruppe større rovdyr - insektædende dyr: piber, lærker, værlinger, og i vådere områder: vadefuglen. Alle disse tilgår fødekæden over jorden som bytte for falke, kjover og ugler. På denne måde forbinder forskellige dele af økosystemet sig med hinanden.
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme