The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Det arktiske økosystem under forandring
  Hvis man følger systemet over flere årtier og århundreder, er det muligt at finde perioder med naturligt forekommende varmere eller køligere klima. Kortere perioder med køling resulterer måske af vulkansk aske, der cirkulerer i stratosfæren og dermed reducerer solens stråling i nogle få år. Længere perioder er måske resultatet af ændringer såsom El Niño, den nordatlantiske oscillation, eller perioder såsom det 16. og 17. århundrede lille istid (*). Systemet reagerer på samme måde som det gør igennem årstiderne.
View Larger Image

Is og sne udvider sig og trækker sig tilbage. Gletchere flyder og skærer U-formede dale i bløde bjergarter, danner moræner og ændrer landets udseende (*). Floder bruser, alt imens de skærer nye kanaler og udvider floddalene, eller deres mængde af vand falder og sediment deponeres allerede højere oppe ad floden, mens floddalene tørrer ud. Landets overflade forstyrres hele tiden af frysning og optøning (kryoturbation); permafrosten og is-kiler bevæger sig langsomt op eller ned i takt med klimaændringer, og udvikler derved langsomt mønstre på flad jord og skråninger. Efterhånden som gletchere og snedriver trækker sig tilbage vokser mængden af planter, og organisk materiale akkumulerer efterhånden som jorden modnes og der dannes tørv på den våde jordbund. På landet og i havet udvider eller formindskes grænserne for dyre- og planteliv i begge ender af nord og syd. På øer og på bjergtoppe uddør lokale arter, der måske allerede lever på kanten af deres eksistensminimum - de har ingen steder at tage hen (**).
  Igennem årtusinder reagerer jordens overflade på klimatiske forandringer, hævninger og sænkninger, og efterhånden som ismasserne ændres; skabes der nye strande og flodsenge og floder skifter retninger. Man kan lægge mærke til sådanne fænomener i løbet af årtusinder, men man kan også måle den nutidige hævning på 2-3 mm per årti i nogle områder - en af mange, men langsomme, processer i det arktiske økosystem.
View Larger Image

Glacier ice and sea ice in Greenlandic fjord. Islands and valleys emerge when the ice retreats. Photo: Jónas Allansson, 2001
Klimaforandringer har formet Arktis og har været en del af livet i årtusinder. Det varierer ikke kun over tid, men også i forskellige dele af regionen. Dyr og planter der er bedst tilpassede de fremherskende betingelser i en given periode, er også de som overlever og trives. Men lokale miljøer varierer og er især vigtige på land hvor klimaet er hårdest og foranderligt. Varme sydvendte 'lommer' af land tillader arter, der er mindre tolerante overfor kulde.
Fugtige og våde sænkninger i et tørt landskab er fristeder for arter i perioder med lav nedbør. Forstyrrelser der forårsages af frysning og optøning tillader overlevelsen af arter, der er gode kolonister, men dårlige konkurrenter. Derfor har fysisk variation i landskabet og dens klimatiske historie udvalgt dyr og planter, der måske allerede er tilvænnet udfordringerne i fremtidige klimatiske ændringer.
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme