The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Sne, is og vand
  De tre forskellige faser af H2O er de væsentligste drivkrafter bag udformningen af landet, biologien og menneskernes livsvilkår. Igennem årtusinder har den akkumulerede sne dannet de store iskapper og gletchere i Arktis. De årlige snelag danner nu 'det frosne arkiv' som forskere undersøger for at kortlægge klimahistorie - især fra den grønlandske indlandsis. Indlandsisen er op til 3.000 m dyb og er den største ferskvandsbeholdning i verden. (*Indlandsis og iskerne - no picture yet)
  Ismasserne flyder over og danner gletcherne. Disse skubbes væk af presset ovenfra, og bevæger sig op til 30 m om året, alt imens der slides på klipper og resterne af disse transporteres væk. Resterne aflejres som moræner, eller transporteres væk af smeltevandet. Smeltevandet danner floder og vandløb: dybe og hurtige hvor der er stejlt, og breddere og langsommere på fladere land, hvor vandet spreder sig i et floddelta. Vandet fra gletchere og smeltende sne bidrager til de mange tusinde damme, søer og vådområder der kendetegner store dele af Arktis (*våd tundra, Kolyma flodbassinet, AMAP s18).
View Larger Image

Men det er permafrost - en anden vandkilde - der forhindrer vandet i at dræne ned i de dybere jordbundslag (*AMAP, nederst på side 9, diagram af vandbevægelser på en permafrost hældning). Selvom det sner meget lidt (mindre end 300 mm i kontinentale områder), så dominerer vand landskabet. Undtagelserne finder man hvor en stenet jord dræner vandet, hvorved plantevækst forhindres og polarørkenen opstår. En grund til at snefaldet er så lavt, skyldes at den kolde luft transporterer langt mindre vand end varm luft. Nær kysterne kommer den varme luft ind fra havet og afkøles når den rammer land, hvor den tvinges til at stige af bjergene og producerer nedbør. Derfor har kystområder måske op til 3.000 mm årlig nedbør (sne og regn) på trods af at de er varmere.
  Som en konsekvens af forholdet mellem temperatur og lufts vandholdende kapacitet, vil klimatisk opvarmning betyde større snefald og regn, især langs kysterne.
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme