The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Det landbaserede økosystem - eller økosystemer
Landbaserede (terrestriske) økosystemer: det overordnede budskab
  Landbaserede økosystemer har ændret sig i fortiden, ændrer sig i nutiden, og vil ændre sig i fremtiden
  Systemerne reagerer på klimatiske variationer i tid og rum, fra småskala tundrapolygoner til cirkumpolare bevægelser af vegetation og dyr.
  Planter, dyr og mikroorganismer er nøje forbundne på lokalt niveau, både over og under jorden, samt tværs henover landskabet.
  Varme (energi), vand, kulstof og næringsstoffer overføres til, i og ud af systemerne ved hjælp af biologiske og fysiske processer.
  Forandringer i atmosfæren påvirker landet, men forandringerne på landet har en effekt af feedback i atmosfæren.
 

Det kan være at vi genkender visse typer vegetation (forskere bruger meget tid på at diskutere klassifikation), og tror at de udgør det landbaserede økosystem. De har bestemt også visse karakteristika med mange interne links. På den måde er de økosystemer, men det er ligeledes en kendsgerning, at de er dynamiske. De forandrer sig og er nøje forbundne med det større fysiske miljø. Forståelsen af disse større forbindelser er altafgørende når man overvejer beskyttelse af bestemte arter og miljøer, samt brugen og administration af ressourcer. Forandringer på et sted påvirker andre steder. Alt dette gør sig gældende for det nordlige der påvirker det sydlige, og omvendt. Et system!

Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme