The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Det landbaserede økosystem - eller økosystemer
Forandring over tid
  Efterhånden som gletchere og iskapper trak sig tilbage for 10-20.000 år siden, dannede klippestykker og ler den begyndende jord. Forvitringen af hårde granitklipper producerede forholdsvist få grove jordpartikler og få opløselige næringsstoffer. Forvitringen af kalksten foregik derimod langt hurtigere og genererede alkaliske jordbunde, men partiklerne opløstes hurtigt; drænende kanaler åbnede sig og næringsstofferne havde en tendens til at løbe ud af systemet. På andre sedimentære klipper blev flere sand- og lerpartikler samt essentielle næringsstoffer såsom fosfor og kalium tilbageholdt. Geologien satte kursen for økosystemets udvikling. Kvælstof var det manglende element til at sætte gang i plantevæksten. Regnmængden var minimal, men blågrønne alger, med evnen til at binde atmosfærisk kvælstof, voksede hvor der var vand. Nogle alger levede under sten, som effektivt absorberede varme fra solen ved at bruge det refleterende lys, og lav voksede langsomt på klippeflader. Bestående af en alge og en svamp har de kapaciteten til at producere, nedbryde og genbruge - et selvforsynende internt økosystem.
  Det var disse tidlige kolonisatorer, med kapaciteten til at indfange kvælstof og næringsstoffer, der påbegyndte gendannelsesprocesser i områder, hvor der ikke havde været organisk materiale fra tidligere systemer. Akkumulation af næringsstoffer er essentielt. Bakterier der kan trække elementer ud af klipper, chemolithotrophs, hjælper til i denne proces. Efterhånden som små mængder organisk materiale , begynder andre planter at kolonisere ved hjælp af frø. De små mængder organisk materiale er helt centrale for spiringen. I andre områder var der endnu organisk materiale fra før isen lagde sig, eller som var blevet redistribueret på flodbanker. Her foregik koloniseringen hurtigere, men var ofte stadig iværksat af bakterier der fikserede kvælstof.
  Tidligt koloniserende planter har en tendens til strategier der går ud på hurtig vækst og reproduktion, for på denne måde at tage fordel af de koloniserede områder. Andre arter kommer gradvist til området, og har fordelen af et eksisterende planteliv og dets akkumulerede organiske materiale. Efterhånden som plantedækket vokser, vokser mængden af mos og jorden isoleres fra de lave temperaturer. Ironisk nok, kan dette få permafrosten til at tø endnu mindre, hvorved det aktive lag bliver tyndere, og rødderne får vanskeligere betingelser pga. vandmætning og reduceret genbrug af næringsstoffer. Planter, der holder på deres ressourcer og genbruger dem internt for at få en kick-start i sommerens begyndelse, begynder nu at have en fordel. De hører ofte til blandt de bedre konkurrenter fordi de beholder hvad de har. De gradvise forandringer i planter og jordbund følges af faunaen. Brændpunkterne for de tidlige koloniserende planter tiltrækker migrerende græsningsdyr. Små insekter blæses til af vinden og de heldige lander i de små lommer af vegetation. I det senere forløb er der mange længerelevende planter; træagtige der kan producere skjold mod dyr. Faunaen bliver efterhånden mere specialiseret, og græsningen begrænses til tider når mere velsmagende mad ikke er tilgængeligt.
  Tidsskalaen for disse dynamikker (den primære forplantning) måles i århundreder og varierer meget fra sted til sted - På samme måde som grundlaget der oprindeligt satte forplantningen i gang. Forstyrrelser forårsaget af fryse-optønings cyklusser, erossion, dræning af søer, ild og menneskelig aktivitet, såsom nedtrampning og industriel udvikling, kan alle genstarte forplantningsprocesserne. Tilstødende land med dets vegetation og fauna tilbyder kilder til fornyet kolonisering. Tidsskalaen for en sådan sekundær forplantning måles ofte i årtier.
  Helt fundmentalt, så har hele regionen været udsat for variationer i klima over tusinder af år, nogle gange varmere, andre gange koldere. Dyr og planter har valgt at overleve disse skiftende, men kontinuerligt hårde betingelser. De har tilpasset sig. Sofistikerede tilpasninger, såsom brug af antifrysningskemikalier, vil sætte dem istand til at svare igen og overleve forventede klimaforandringer der forårsages af menneskeskabt kulstof i atmosfæren. Distributionen af arter vil ændre sig; nogle vil flytte til nye områder, andre vil trække sig tilbage og mønstre vil skifte præcist som de altid har gjort. Eksistensen af forskellige rensdyrarter omkring Grønland i løbet af de sidste 10.000 år bekræfter denne langtidsdynamik (**). I dette tilfælde illustreret af ændringerne i landskabet, is og gletchere; kombineret med klima, overgræsning og rovdrift and mennesker og ulve.
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme