The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
De arktiske varianter
View Larger Image

Sunrise over Eyjafjord, Akureyri Iceland. The mountains shelter the valley from the wind. Photo: Jonas Allansson
Det arkitiske økosystem er et puslespil. Billedet er sammensat af mange brikker. De økosystemer vi normalt genkender er alle relaterede dele og processer. Men som vi har set, så er de ikke isolerede fra hinanden. De ændrer sig i takt med forskellige miljømæssige varianter. Det er sådanne fysiske varianter der bestemmer strukturerne og funktionerne af økosystemerne; deres dynamik og deres respons på det evigt forandrende miljø.
Hvad består disse varianter af? På land, i ferskvande og i havet er en dominerende variant temperaturstigningen fra nord til syd, men andre store varianter har ligeledes indflydelse på strukturerne og funktionerne af økosystemerne.

På land (fra kysten til indlandet) giver ocean-kontinentalvarianten for klima en stigende sæsonbetonet rækkevidde af temperaturer og et faldende nedbør. Bjergkæder, især nær kysten, opfanger skyer og forårsager kraftig lokal stigning i regn og sne. Bjergene sørger også for betydelige højdeforskelle i temperaturer (*).

View Larger Image
View Larger Image

Ferskvandssystemer er dominerede af topografi (fald og stigning); mest bestemt af geologi. Bjergenes gletchere og floder bevæger sig mod havet, eller spreder sig over vidtstrakte kontinentalområder med flad tundra.
Havets systemer varierer fra kysten, igennem tidevandszoner, over den let faldende kontinentale sokkel og ned til den dybe havbund, med dens sænkede dale, kløfter og bjerge - et spejlbillede af landoverfladen.

Hvordan reagerer disse systemer på de miljømæssige varianter? Hvordan ændrer strukturerne og processerne sig? Hvordan ændrer puslespillets brikker sig? Vi bliver nødt til at undersøge dynamikken nærmere mens vi bevæger os langs de tre subsystemers varianter: landjorden (terrestrisk), ferskvandet (hydrologisk) og havet (marin).

Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme